cursussen

MENTORAAT - COACHING - BEGELEIDING op maat!

Mijn hart voor het onderwijs en mijn jarenlange ervaring daarin als docent en eindverantwoordelijk schoolleider zet ik graag in om andere fotografen te begeleiden bij hun verdere fotografische ontwikkeling. Met veel plezier begeleid ik de begin jaren negentig groepen fotografen in mentoraten. Het mentoraat bestaat uit een groep van 8 tot 12 personen. Veel aandacht voor de individuele opdrachten maar tegelijkertijd is het leren van en met elkaar in de groep van grote waarde. Fotogroepen die bij de Fotobond [het centrum voor de vrijetijdsfotografie] zijn aangesloten kunnen daarvoor, onder voorwaarden, een subsidie krijgen.

Klik hier voor een wat uitgebreidere beschrijving.

CURSUSSEN

NIEUWE CURSUS BEELDSTIJL & SERIE

Deze cursus/begeleiding heb ik inmiddels al enkele keren gegeven/begeleid en is succesvol gebleken voor de deelnemers. In dit begeleidingstraject zal elke deelnemer werken aan één serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus is gericht op de vergroting van kennis en kunde m.b.t. beeldstijlen. We doen dat aan de hand van theorie, praktische gerichte oefeningen en het zelf werken aan en het afronden van één serie met herkenbare beeldstijl. De cursus wordt gegeven aan groepen (minimaal 8 en maximaal 12 fotografen) en omvat 5 avonden. Meer info: BEELDSTIJL in een SERIE

ANDERE CURSUSSEN

DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE werk zelf aan een documentaire serie in vier avonden.


OVER FOTO'S PRATEN, MAKKELIJK OF TOCH NIET? Doorgrond andermans foto's en je eigen werk in twee of drie avonden (uiteraard met een verschillend programma).


BEELDSTIJL & SERIE ontwikkel een eigen stijl en maak een serie in vijf avonden.


 

COMPOSITIE kan een sleutel zijn om je foto's nog sterker te laten zijn. In twee avonden de fijne kneepjes bekijken en uitwerken in eigen foto's.


JUREREN en BEOORDELEN: Uitgangspunt voor deze cursus/training is het jureren op clubniveau. Je leert in deze cursus vaardig jureren van o.a. (onderlinge) clubwedstrijden en selecties voor clubtentoonstellingen. Naast de theorie wordt veel aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden. De cursus/training wordt gegeven op 3 avonden steeds met een tussenperiode van ongeveer 3 weken. Het aantal deelnemers is maximaal 10 per cursus/training. Deze training is uitestekend geschikt om met een paar fotoclubs samen te organiseren en zo vanuit elke club een aantal fotografen op te leiden tot jurylid of selecteur van foto's. Deelnemers die aan de cursus/training willen deelnemen dienen over een basiskennis fotobespreken te beschikken.


OP MAAT Ik verzorg lezingen en workshops over verschillende onderwerpen. In de afgelopen periode waren dat lezingen/workshops over seriematig werken, jezelf verbeteren door meer persoonlijke fotografie, compositie, straatfotografie, beeldtaal in de fotografie, fotobesprekingen, architectuur en hedendaagse fotografie. Ook gaf ik inleidingen over specifieke aspecten zoals onscherpte in de fotografie en fotografie & beweging. Eventuele andere onderwerpen bespreek ik graag in overleg. In mijn lezingen en workshops hecht ik aan een grote betrokkenheid. Dus alleen luisteren is er vaak niet bij. Ik wil graag interactie en streef daarnaar via vragen en opdrachten.

Neem desgewenst contact op via de mail info@fotopetervantuijl.nl of 06 51083326

LEZINGEN/WORKSHOPS

Een lezing/workshop wordt doorgaans gegeven op één avond. Een groep kan echter ook besluiten tot twee avonden om het geleerde zelf in de praktijk te brengen en daarop feedback te krijgen.

STRAATFOTOGRAFIE: Standaard lezing over straatfotografie. Let wel niet mijn eigen fotografie staat centraal maar juist de verscheidenheid aan 'soorten' straatfotografie. Als je meer wilt weten klik dan hier.

SERIES IN DE FOTOGRAFIE: Standaard lezing over series in de fotografie. Aan bod komen verschillende vormen van series met veel voorbeelden. Deze lezing kan een opstap zijn om aan een opdracht te gaan werken met meerdere foto's die samen een bepaalde serie vormen.

FOTOLEZEN: Oriënterende avondlezing over het bespreken van foto's. Met voorbeelden en praktische oefeningen.

STROMINGEN: Avondvullende lezing over STROMINGEN in de fotografie. Geen droge wetenschappelijke verhandeling; op een gestructureerde manier worden stromingen met elkaar verbonden met een focus op de hedendaagse stromingen zonder daarbij de historische relevantie te vergeten.

FOTOGRAFIE INDELINGEN:Avondlezing over verschillende indelingsprincipes in de fotografie. Aan bod komen de modellen van Barthes, Barret en Lemangny. Met veel voorbeelden en eigen foto's als toepassing.

PRESENTATIES

EIGEN WERK: Presentaties van mijn eigen werk op één avond. Het accent kan liggen op straatfotografie of documentaire fotografie.

 

Tijdens een lezing/workshop over series bij de NAFVA Amsterdam

Tijdens de cursus (2 avonden) over jureren in (bevriende) clubs (2017)